Вартість та перелік послуг

Шановні Автори!

Видавництво “Virtus Interpress” видає шість наукових журналів на тему корпоративного управління.

Для отримання детальної інформації щодо кожного з журналів перейдіть за посиланнями нижче. Вартість публікації вказана в дужках в Євро і в гривнях за "immediate open access" опцію.

Corporate Ownership and Control (Корпоративна власність та контроль) (UAH 16697) (EURO 590)

Corporate Board: Role, Duties and Composition (Рада директорів: роль, обов’язки, склад) (UAH 13867) (EURO 490)

Risk Governance and Control: financial markets and institutions (Управління ризиками та контроль: фінансові ринки та інституції) (UAH 11886) (EURO 420)

Journal of Governance and Regulation ( Журнал з управління та регулювання)
(UAH 10754) (EURO 380)

Corporate Governance and Sustainability Review (Журнал з корпоративного управління та сталого розвитку)
(UAH 9622) (EURO 340)

Corporate Governance and Organizational Behavior Review (Огляд корпоративного управління та організаційної поведінки)
(UAH 8207) (EURO 290)

Corporate Law and Governance Review (Журнал з корпоративного права та управління)
(UAH 7075) (EURO 250)

Corporate and Business Strategy Review
(UAH 7075) (EURO 250)

Видавництво має політику знижок для авторів (waiver policy), детальний опис якої наведено у відповідному розділі кожного журналу.

Процес подачі та публікації статті

До публікації приймаються раніше не опубліковані наукові роботи, які не проходять процедуру рецензування в будь кому іншому науковому журналі в момент подачі. Статті приймаються виключно англійською мовою (як американський так і британський варіанти англійської мови допустимі). Роботи проходять анонімне рецензування, яке, в середньому, триває 5-6 тижнів.

Варіанти публікації

Delayed open access option: в цьому випадку, стаття буде у вільному доступі на сайті видавництва через рік після публікації. Авторське право на період ембарго належить видавництву. Після закінчення цього періоду авторські права переходять до автора, який матиме змогу завантажити повнотекстовий документ статті до репозитаріїв або соціальних мереж. За індивідуальним проханням автора це право може бути надане раніше одного року з моменту публікації.

Даний варіант публікації поширюється на такі журнали: «Корпоративна власність та контроль», «Журнал з корпоративного управління та сталого розвитку», «Огляд корпоративного управління та організаційної поведінки».

Immediate open access option: відповідно до цієї опції, авторське право зберігається за автором і, відповідно одразу після публікації, стаття буде як у вільному доступі на сайті видавництва, так і доступна для завантаження в репозитарії чи соціальні мережі.

Даний варіант публікації поширюється на всі журнали видавництва.

Hybrid: відповідно до останнього варіанту, стаття, прийнята до публікації розміщається на сайті видавництва безоплатно, в закритиму варіанті, розповсюджується серед передплатників, при цьому, авторські права зберігаються за видавництвом.

Даний варіант публікації поширюється на такі журнали «Журнал з корпоративного управління та сталого розвитку», «Огляд корпоративного управління та організаційної поведінки».
Роботи приймаються в форматі *.doc, *.docx, *.rtf або *.pdf.

Вимоги до оформлення

Перша сторінка статті має містити наступну інформацію:

1) Назва ( має бути ємкою та інформативною);
2) Ім’я автора/авторів;
3) Місце робти автора/авторів повністю;
4) Ім’я, поштова адреса, телефон або факс та електронна адреса автора з яким надалі буде вестися кореспонденція;
5) Анотація (150-200 слів). Анотація має висвітлювати актуальність питання, методологію дослідження, статистичну вибірку і висновки;
6) Ключові слова – після анотації надати максимум 6 ключових слів, уникаючи загальних термінів або термінів в множині. Ключові слова використовуються для подальшої індексації;
7) Класифікаційний код (JEL codes) – до 5 кодів;
8) ORCID ID. Ваш індикаційний номер, як автора. Для отримання додаткової інформації та реєстрації перейдіть за посиланням.

Обсяг роботи має становити 5000-10,000 слів (25-40 сторінок друкованого тексту). Стаття має поділятися на чітко окреслені та пронумеровані частини (напр.: 1. Вступ; 2. Література; 3. Методологія; 4. Результати; 5. Висновки).

Таблиці та ілюстративний матеріал

Весь ілюстративний матеріал (рисунки та таблиці) має бути високої чіткості, чорно-білим та послідовно пронумерований арабськими цифрами. Таблиці подаються у форматі, який в подальшому можна буде відредагувати.

Рівняння/формули

Всі рівняння в межах статті нумеруються послідовно, арабськими цифрами.
Цей номер має бути використаний при посиланні на рівняння по тексту.
Всі елементи рівняння мають бути чітко прописані. Особливу увагу варто звернути при написанні елементів, що можуть бути дуже схожими. Напр.: маленька l (ел) та одиниця; нуль та маленька «о».
Всі знаки власного авторства, використані в математичних формулах мають пояснюватися автором.
Якщо робота здебільшого математична, краще винести всі формули та рівняння в додатки.
При написанні формул використовуйте інструмент «Формула» в MS Word.

Список літератури

Список літератури оформлюється в алфавітному порядку, в АРА стилі (American Psychological Association), шосте видання. Особлива увага має приділятися роботам останніх років. Назви статей та журналів пишеться повністю, вказуються прізвища та ініціали всіх авторів, що важливо для цитування.
Посилання на літературу в тексті має виглядати так:
Один автор: (Adams, 2006);
Два автори: (Adams and Brown, 2006);
Більше ніж 4 автори (Adams et al., 2006).

Приклад оформлення літератури

Для книг: Автор, A. A. (Рік публікації). Назва. Місто, країна: Видавництво.
Наприклад: Sayre, Rebecca K., Devercelli, A.E., Neuman, M.J., & Wodon, Q. (2015). Investment in early childhood development: Review of the world bank’s recent experience. Washington DC: World Bank Group. doi: 10.1596/978-1-4648-0403-8

Для журналів: Автор, A. A. (Рік публікації). Назва статті. Назва журналу. Том (випуск), сторінки.
Наприклад: Esen, E., & Collison, J. (2005). Employee development survey report. Society For Human Resource Management, 5(1-4), 4-25.

Для електронних ресурсів: в кінці має бути вказане посилання на веб сторінку

Для подачі статті в обраний Вами журнал пишіть на одну з вказаних нижче електронних адрес. Повідомлення можна надсилати українською мовою.

Corporate Ownership and Control

 • Головний редактор: alex_kostyuk[at]virtusinterpress.org
 • Відповідальний редактор: k.huryna[at]virtusinterpress.org

Corporate Board: Role, Duties and Composition

 • Головний редактор: dmitriy.govorun[at]virtusinterpress.org
 • Відповідальний редактор: k.huryna[at]virtusinterpress.org

Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions

 • Відповідальний редактор: olha.lytvynenko[at]virtusinterpress.org

Journal of Governance and Regulation

 • Головний редактор: mozghovyi[at]virtusinterpress.org
 • Відповідальний редактор: k.huryna[at]virtusinterpress.org

Corporate Governance and Sustainability Review

 • Головний редактор: alex_kostyuk[at]virtusinterpress.org
 • Відповідальний редактор: olha.lytvynenko[at]virtusinterpress.org

Corporate Governance and Organizational Behavior Review

 • Відповідальний редактор: sofiya.kotliarevska[at]virtusinterpress.org

Corporate Law and Governance Review

 • Відповідальний редактор: d.chorna[at]virtusinterpress.org

Corporate and Business Strategy Review

 • Відповідальний редактор: k.huryna[at]virtusinterpress.org

Оформлення підписки:

Чотири з вищеназваних журналів видаються повністю в форматі immediate open access (Corporate Ownership and Control, Corporate Board: Role, Duties and Composition, Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions та Journal of Governance and Regulation). Всі статті одразу доступні на сайті видавництва, тобто підписка на них в електронному вигляді не оформлюється.
Для інших журналів можна оформити підписку. Для того щоб отримати додаткову інформацію та оформити заявку на один з двох журналів перейдіть за посиланням:

- Corporate Governance and Sustainability Review
- Corporate Governance and Organizational Behavior Review
- Corporate Law and Governance Review
- Corporate and Business Strategy Review

Книги

Видавництво пропонує для продажу наступні книги:

- "Corporate Governance: New Challenges and Opportunities" (UAH 3155) (Euro 98)
- "Corporate Governance in Emerging Economies: Theory and Practice" (UAH 3090) (Euro 96)
- "Corporate Governance in Arab Countries: Specifics & Outlooks" (UAH 3090) (Euro 96)
- "Evolution of Corporate Governance in Banks" (UAH 1415) (Euro 44)
- "Euroasian Perspectives of the Banking Systems Development" (UAH 1225) (Euro 38)
- "Corporate Governance: An International Outlook" (UAH 1415) (Euro 44)
- "Anti-Crisis Paradigms of Corporate Governance in Banks: A New Institutional Outlook" (UAH 1675) (Euro 52)
- "Corporate Governance" (UAH 2155) (Euro 67)
- "Corporate Board Practices" (1355) (Euro 42)
- "Intellectual Capital Reporting Practices in the Non-Profit Sector" (UAH 1480) (Euro 46)
- "Competitive Intelligence as an Economic Phenomenon" (UAH 1480) (Euro 46)
- "Corporate Governance and Venture Capital in Public Utility Services Companies" (UAH 1450) (Euro 45)
- "Rural Entrepreneurship Promotional Strategy in South Africa: Concepts, Practice and Theories" (UAH 1450) (Euro 45)
- "Governance in the Public Health Sector: A Changing Environment"(UAH 1450) (Euro 45)
- "Business Angels: Signals for High-Tech Companies" (UAH 1550) (Euro 48)